درباره ما

کارخانه ایران نایلون در سال 1377 توسط مهندس علیرضا کریم زاده مدیر کارخانه ایران نایلون در شهر بادرود استان اصفهان، افتتاح و بنیان نهاده شد.
کارخانه ایران نایلون پس از چند ماه به قطب تولید نایلون در منطقه ی خود شد.
ایران نایلون همواره سعی کرده است با تولید انواع مختف نایلون با استفاده از دستگاه های بروز ، سطح توقع مشتریان خود را افزایش داده و کیفیت والایی در تولید نایلون و نایلکس داشته باشد.